ĐĂNG KÝ HÌNH LÀM THẺ
TÂN SINH VIÊN KHÓA 47 (NĂM 2021)

 

Đăng nhập

 

Thông tin hướng dẫn

1. Đăng nhập:
Sử dụng tài khoản Hệ thống quản lý (tài khoản máy tính) do trường Đại học Cần Thơ cấp (tên tài khoản là Mã số sinh viên).
   Ví dụ:    Mã số: B2100000    Mật khẩu: ********

2. Đăng ký:
- Chuẩn bị file hình thẻ của bạn theo đúng yêu cầu (xem mục lưu ý bên dưới) và đặt nó trong thiết bị dùng để đăng ký (điện thoại/máy tính).
- Trên giao diện Đăng ký (https://storage.ctu.edu.vn/thesv2021), nhấn nút "Choose file" để chọn file hình thẻ đó, tiếp tục nhập số điện thoại (để tiện liên lạc với bạn qua điện thoại hoặc Zalo).
- Nhấn nút "Đăng ký".
* Lưu ý:
- Hình chụp không quá 6 tháng, kích cỡ 3x4, chụp thẳng mặt, rõ nét, phông nền trắng hoặc xanh, trang phục lịch sự. Ví dụ, hình thẻ mẫu (minh họa) sau:
 
- Các định dạng file hình hợp lệ: PNG, JPG, JPEG. (có thể sử dụng công cụ đổi định dạng hình).
- Dung lượng file hình không quá 2MB (có thể sử dụng công cụ giảm dung lượng file)
- Mỗi sinh viên chỉ nộp một hình thẻ, có thể thay đổi hình/hủy và nộp lại trong vòng 60 phút sau khi đăng ký.
- Sinh viên cần thường xuyên kiểm tra và theo dõi tình trạng ảnh: “đã duyệt” hay “yêu cầu nộp lại” sau thời gian 60 phút.
- Trường hợp cần điều chỉnh sau khi hết 60 phút, sinh viên sẽ nộp lại vào đợt 3.

3. Thời gian đăng ký:
- Từ 05/10/2021 đến hết ngày 30/10/2021.

4. Phát thẻ:
- Trung tâm Học liệu sẽ thông báo đến đại diện đơn vị đào tạo khi in thẻ hoàn tất (dự kiến đến khoảng ../../......).
- Vui lòng theo dõi thông báo mới trên website Trung tâm Học liệu.

5. Liên hệ (khi cần hỗ trợ):
- Số điện thoại:   0292 3831 565

EnglishFrenchGermanItalianPortugueseRussianSpanish