ĐĂNG KÝ LÀM THẺ SINH VIÊN K.46

 

Đăng nhập

 

Ghi chú

1. Liên hệ (khi cần hỗ trợ):
- Số điện thoại:   0292 3831 565
- Email:   plgiang@ctu.edu.vn

2. Ảnh thẻ mẫu được chụp không quá 6 tháng (xem thêm hướng dẫn bước 2 bên dưới):
 

3. Thời gian đăng ký:
- Từ 12/10/2020 đến hết ngày 31/10/2020.
- Sinh viên đang tham gia khóa học Giáo dục quốc phòng tại khu Hòa An có thể tiếp tục đăng ký sau ngày 31/10/2020.


 

Bạn có thể sử dụng tài khoản đăng nhập hệ thống do trường Đại học Cần Thơ cấp (tên tài khoản là Mã số sinh viên của bạn)